Perfil del contractant > Processos i documentació > Procés de contractació del contracte de subministrament d’un nou sistema integral de gestió d’expedient electrònics i serveis de manteniment i suport