Promoció econòmica i Indústria > Formació gratuïta empreses i emprenedors 2017