agenda > Audiència pública al saló de plens (ordenances 2018)