agenda > Presentació del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat