Patrimoni natural

Els boscos de CastellvíEl territori és un recurs limitat. Si bé el desenvolupament comporta algunes transformacions necessàries, hem de tenir cura de no ser els causants que els seus valors naturals pateixin perjudicis irreversibles. Per això, cal un ús racional, respectuós i sostenible del territori.
Castellví de Rosanes es troba situat a la comarca del Baix Llobregat, al bell mig de la unitat geològica de la serra de l’Ordal i limitant amb el riu Anoia al nord del terme. Tot l’espai natural, la flora i la fauna existent, les rieres, el riu i els boscos, així com l’espai agrícola, mereixen el respecte per part de tothom i la protecció des del punt de vista institucional.
Part del patrimoni natural de Castellví de Rosanes està emparat per les Lleis de Protecció d’espais naturals vigents a Catalunya, concretament pel Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN).
Cal recordar també que Castellví de Rosanes és considerat municipi d’alt risc d’incendis, i per això cal que tothom sigui especialment curós en prevenir focs forestals.