Municipi > Equipaments > Zona esportiva i de lleure del Jardí del Pont