Tràmits de padró

Aquests tràmits requereixen de certificat digital.

Feu clic a cada tràmit per accedir al mòdul de tramitació

  1. Canvi de domicili dins del mateix municipi
  2. Alta a Castellví per canvi de residència
  3. Alta per omissió
  4. Modificacions per errors ortogràfics en noms, cognoms o DNI o petits errors en l’adreça de notificació
  5. Volant d’empadronament actual
  6. Volant d’empadronament històric
  7. Volant de convivència actual
  8. Volant de convivència històric

 

Document de declaració jurada (consulteu casos)

Si us empadroneu en un domicili del qual no en teniu la propietat ni en sou titulars de contracte d’arrendament, caldrà que la persona que en té la propietat o arrendament us ompli la següent declaració jurada autoritzant-vos a residir en l’esmentat domicili. Caldrà adjuntar-la a la vostra petició i que vingueu presencialment a l’Ajuntament.

DECLARACIÓ JURADA PMH