Urbanisme i obres

Accediu a través del següent menú als tràmits indicats. És necessari disposar de certificat digital.

  1. Comunicació d’obres menors
  2. Denúncia de disciplina urbanística
  3. Devolució de la fiança per obres
  4. Llicència de primera ocupació
  5. Còpia de plànols topogràfics i urbanístics
  6. Certificat d’antiguitat i legalitat
  7. Certificat de qualificació urbanística