Inscripció activitats esportives

–>Accés al tràmit online<–

TROBAREU LA GUIA D’ACTIVITATS AL FINAL DE LA PÀGINA

Llegiu la següent informació abans d’iniciar el tràmit.

INSCRIPCIONS, ALTES I BAIXES A LES ACTIVITATS MUNICIPALS 2017-2018

> > Preinscripcions fins al 22 de setembre
Cada activitat necessita un mínim de 7 inscripcions per posar-se en marxa i mantenir-se. Consulteu l’Ajuntament per a més informació.  
Pensionistes: tindran un 25% de descompte en les activitats esportives municipals que no tinguin preu especial per a aquest col·lectiu.

Podeu apuntar-vos a les activitats a l’Ajuntament i al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina. Cal que lliureu els fulls de matrícula degudament omplerts i signats. També us podeu inscriure al web (seu electrònica->e-tram), adjuntant el full de matrícula omplert i signat (és necessari per a les dades bancàries). La condició de pensionista s’haurà d’acreditar en fer la inscripció.
Recordeu que si el curs passat us vau apuntar a una activitat d’adults i/o gent gran i no heu causat baixa, la inscripció se us manté per al curs 2017-2018. La baixa només es farà efectiva lliurant el full de baixa, signat, a l’Ajuntament.
Les activitats de nova creació i les activitats adreçades a infants SÍ que requereixen de nova inscripció en tots els casos.
Per a major comoditat d’usuaris i usuàries, la inscripció a les activitats d’adults i gent gran de la temporada 2017-2018 es mantindrà per als pròxims cursos si no es causa baixa a través del full a tal efecte.
Totes les persones que s’abonin a alguna activitat municipal estaran cobertes per la pòlissa d’assegurança municipal.

REBUTS CURS 2017-2018
Els rebuts es cobraran per domiciliació bancària i agrupats per trimestres a mitjan del darrer mes de cada període.
*Avís: els rebuts retornats per causa no imputable a l’Ajuntament tindran un recàrrec de 4 euros en el següent gir en concepte de despeses de gestió.

Suggeriments a esports@castellviderosanes.cat

VOLS FER ESPORT I NO SAPS QUIN TRIAR? VINE A FER UNA SESSIÓ DE PROVA!

Si vols fer una classe de prova abans de decidir-te per una o altra activitat, contacta abans amb l’Ajuntament, ja que no es podrà accedir a les activitats sense estar-hi apunta/ada.