Municipi > Patrimoni i Història > Les mines de plom