Es detecta un increment de residus voluminosos i vegetals llençats de forma incorrecta

Els mobles i trastos vells els recull el servei porta a porta, que és gratuït i s’ofereix dos cops al mes
        
Mobles i trastos al carrer Restes vegetals a la via públicaLa regidoria de Serveis Municipals ha detectat, en els darrers mesos, un increment de residus voluminosos i restes vegetals –sobretot poda- llençats de forma incorrecta. Cap d’aquests dos tipus de residus es pot dipositar als contenidors de la via pública –ni dins ni al costat-, i per als mobles i trastos vells cal trucar sempre al servei de recollida porta a porta, que és gratuït i s’ofereix dos cops al mes.
Mobles i restes de poda s’han trobat en diferents punts del municipi llençats al costat dels contenidors d’escombraries, alguns amb bosses i d’altres, directament a la via pública.
Els mobles i altres voluminosos, com electrodomèstics, els recull el servei gratuït porta a porta. El límit d’objectes en cada recollida és d’un metre cúbic de volum per domicili. Per fer ús del servei cal trucar prèviament al 900.101.861 per indicar quin residu es té i des del servei es fixarà el dia per a la recollida (o bé el primer dilluns de mes o bé el tercer dissabte, segons s’escaigui).
Pel que fa a les restes vegetals, cal recordar que el servei de recollida porta a porta no és un servei de recollida a discreció de restes de poda. En cas que algú contracti la poda a una empresa especialitzada, és aquesta la que s’ha d’encarregar de la gestió del residu generat. En cas que la poda se la faci un mateix, el servei de recollida podrà endur-se fins a un màxim d’un metre cúbic en cada visita, i sempre en el format que es determini des de l’empresa concessionària de la recollida, que s’indicarà en el moment de fer la trucada al 900.101.861.
Les ordenances municipals estableixen eventuals sancions per a les persones que dipositin residus a la via pública de forma incorrecta.

Castellví de Rosanes, 30 d’abril del 2015

Residus llençats incorrectament a la via pública

 • Restes vegetals

  Restes vegetals

 • Restes vegetals

  Restes vegetals

 • Restes vegetals

  Restes vegetals

 • Trastos i voluminosos

  Trastos i voluminosos