agenda > Sessió de constitució de l’Ajuntament (13 de juny)