Ajuntament > Corporació > Electes > Regidors > Anna Gil Llopart