Ajuntament > Corporació > Electes > Regidors > Joan Carles Ventura Coll