L’Ajuntament tramita una vintena de sol·licituds de recursos tècnics, econòmics i materials a la Diputació per al 2015