Suport a les famílies (beques, ajudes i subvencions)

Ajudes, beques i subvencions destinades a les famílies de Castellví de Rosanes

Termini de sol·licitud del 2 de setembre al 31 d'octubre de 2020 per a:

  • Ajudes de llibres i material didàctic
  • Ajudes per a abonaments de piscina d'estiu 2020
  • Beques d'estudis no obligatoris del curs 2020-2021
  • Subvencions a famílies monoparentals per a determinades despeses de l'habitatge

Consulteu-ne un resum tot seguit. En aquest espai trobareu també les bases (llegiu-les atentament) i formularis de sol·licitud que haureu de lliurar presencialment o bé adjunts a una instància genèrica electrònica.

Ajudes per abonament de piscina d’estiu

Està adreçat a veïns i veïnes de Castellví de Rosanes que comprin abonaments individuals o familiars de piscina d’estiu en equipaments públics dels municipis limítrofs amb Castellví. Elsa ajuts són del 50% de la despesa efectuada, amb un màxim de 40 euros per abonament. L’ajuda s’ofereix pel fet que Castellví no disposa ara mateix d’aquest servei.

Ajudes per a llibres de text i material didàctic

A les ajudes hi podran optar els i les escolars empadronats/ades a Castellví de Rosanes que hagin nascut entre 2004 i 2017 i que cursin estudis d’educació infantil de segon cicle, primària i ESO en centres públics o sostinguts amb fons públics. Les ajudes s’atorgaran en funció del nivell de renda de les famílies –tal com ja es fa amb altres suports, com la beca d’estudis no obligatoris- i podran oscil·lar entre 30 i 150 euros, en funció de la situació familiar.

Beques per a estudis no obligatoris

Hi podran optar nois i noies nascuts entre el 1990 i el 2004 (inclosos) que estudiïn batxillerat, cicles formatius, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments esportius, d’idiomes, cursos d’accés a la formació professional o estudis universitaris, entre d’altres.

S'atorguen ajudes tant per a transport i per a les despeses dels estudis. Consulteu-ne els detalls i els llindars famliliars de renda per accedir als ajuts a les bases.

Subvencions per a famílies monoparentals per a determinades despeses de l'habitatge

Adreçades a famílies empadronades a Castellví de Rosanes amb títol de família monoparental vigent. Les persones sol·licitants han de ser propietàries, copropietàries o titulars d'un contracte d'arrendament de l'habitatge pel qual se sol·licita la subvenció. L'ajuda està condicionada al nivell d'ingressos de la unitat familiar i es pot destinar a despeses com aigua, gas, electricitat, altres d'aquests serveis i rebuts d'hipoteca o lloguer.

Consulteu els detalls concrets a les bases.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon:937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 18.09.2020 | 15:15