Comunicació de crema

Comunicació de crema en períodes en què no estigui prohibit. Generalment, la prohibició abasta del 15 de març al 15 d’octubre de cada any. Excepcionalment, la Generalitat pot ampliar aquest període. Consulteu l’apartat de bans d’aquest web per conèixer les restriccions vigents.

*Les cremes quedaran suspeses amb nivell 2 de Pla Alfa activat o amb avís de vent del Servei Meteorològic de Catalunya.

Què és?

Comunicació prèvia per fer foc durant el període en què no estigui prohibit (consulteu bans).

Qui ho pot sol·licitar?

Tothom

Tipus d’atenció:

  • Exclusivament presencial (requereix signatura de l’interessat/ada). Es tramita de forma immediata si se sol·licita a les oficines de l’Ajuntament.

On es pot tramitar la comunicació?

A l’Ajuntament, C/ Sant Antoni, 1. De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dilluns també de 16 a 19 hores. Si residiu a Can Sunyer o Valldaina, podeu demanar-la per telèfon i passar-la a recollir dimarts a la tarda, de 18 a 21 hores, pel Centre Cívic.

Què cal aportar/indicar:

DNI, juntament amb un número de telèfon mòbil i les dates per a les quals es comunica la crema.

La comunicació es pot fer per a més d’un dia en un únic document si en el moment de tramitar-lo s’indiquen de forma concreta les dates.

Preu:

Gratuït

Observacions:

  • Cal netejar la zona on s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un bufador en un radi de 3,5 metres fins a descobrir el sòl. La crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60cm de diàmetre, mesurats a 1,20m del terra-
  • En cap cas la flama generada pot superar els 3 m d’alçada.
  • La crema començarà amb la llum del dia. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
  • Resta prohibit llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
  • La crema s’efectuarà de dilluns a diumenge de les 7 a les 10 del matí amb llum de dia (consulteu bans).

Marc legal:

  • Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
  • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prenvenció d’incendis forestals.
  • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
Darrera actualització: 22.01.2020 | 07:44