Contenidor gris (fracció resta)

En aquest contenidor, s’hi llença tot allò que no pot anar als de recollida selectiva. Tingueu present que cal minimitzar el volum de residus que va a parar a aquest contenidor, atès el cost econòmic i mediambiental que té la recollida no selectiva. Així, doncs, cal que només llencem al contenidor gris allò que realment no pugui anar a cap dels altres contenidors de recollida selectiva ni es pugui gestionar a través de la recollida de voluminosos ni la de la d’oli vegetal usat.

Si voleu conèixer com funciona el procés d’abocament en un dipòsit controlat de residus, podeu consultar la pàgina de l'Agència Catalana de Residus.

Darrera actualització: 22.01.2020 | 08:16