Certificats urbanístics

Aquest tràmit us permet sol·licitar l’emissió dels següents certificats urbanístics:

 • Compatibilitat urbanística: certificat acreditatiu de la compatibilitat urbanística d’una activitat amb el planejament vigent, i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l'activitat.
 • Qualificació urbanística: certificat acreditatiu de la qualificació urbanística d’un o d’uns terrenys, on s’indica les seves condicions d’urbanització.
 • D’antiguitat i legalitat: certificat acreditatiu de l’antiguitat i legalitat d’un immoble

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals

Cal aportar:

 • Les dades i documents a aportar varien en funció del tipus de certificat que se sol·licita i són els següents:
 • Certificat de compatibilitat urbanística:

  Plànol de situació i emplaçament de la finca.
  Memòria descriptiva de l'activitat projectada que descrigui la seva naturalesa i característiques principals.
  Indicar les necessitats d'ús i aprofitament del sòl i subsol.
  Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals.

 • Certificat de qualificació urbanística:

  Dades d’identificació de la finca sobre la qual se sol·licita el certificat.
  Plànol de situació i emplaçament de la finca.

 • Certificat d’antiguitat i legalitat:

  Dades d’identificació de la finca sobre la qual se sol·licita el certificat.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 19.09.2022 | 07:50