Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació total de l'edifici

Aquest tràmit té per finalitats exclusives:
a) Comprovar que l’edifici construït i la urbanització realitzada simultàniament, si escau, s’han realitzat d’acord amb el projecte tècnic i la llicència urbanística atorgada en el seu dia. 
b) Comprovar el compliment de les condicions a les quals s’hagi subjectat la llicència urbanística atorgada. 
c) Confirmar que l’edifici pot destinar-se a un determinat ús.
d) Assegurar-se que el constructor/la constructora ha refet els elements, l’equipament i els serveis urbanístics afectats, en cas d’haver-los malmès. 
e) Fiscalitzar el compliment de les obligacions legalment establertes i de competència municipal, tant en matèria d’edificació com fiscal.

Requisits d’iniciació

Presentar la declaració cadastral de l’obra a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT)

Quin cost té:

El que fixin les ordenances vigents en cada cas.

Cal aportar:

 • Documentació (annexar-la a la instància)

  Comuna en tots els casos:
  • Certificat de final d’obres
  • Declaració cadastral de l’obra

  I també, segons el cas:
  • Autoliquidació (comprovant de pagament)
  • Dades identificatives de la representació (estatuts, declaració, títol de propietat, escriptura de constitució, CIF i còpia dels poders de la persona representant, juntament amb el seu DNI).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC t'informarem sobre com fer el tràmit telemàtic

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon:937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.09.2020 | 15:14