Comunicació prèvia en matèria urbanística amb memòria tècnica

Aquest tràmit serveix perquè l’Ajuntament comprovi que els actes urbanístics executats (obres menors) s’ajusten a la normativa i al planejament urbanístic aplicables.

Observacions
Contenidor: la instal·lació del contenidor a la via pública no està inclosa i en cas necessari s’ha de sol·licitar al marge, segons l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb  mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Gestió de residus per enderroc: en el cas de l’existència de residus cal omplir la instància, i dipòsit la fiança corresponent segons l’ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció.
 

Quin cost té:

El que fixin les ordenances vigents en cada cas.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona jurídica o persona física major d’edat (no ha de ser necessàriament propietària de l’immoble) o representant d’aquestes.

Cal aportar:

 • Documentació tècnica i addicional

  Comuna a totes les obres:
  • Memòria tècnica
  • Plànols de les obres a executar (escala mínima 1/50)
  • Declaració responsable de coincidència
  • Document d'acceptació de residus de la construcció i demolició (model de la Generalitat. Veure apartat de descàrrega de documents)
  I també, segons el cas:
  • Dades identificatives de la representació (estatuts, declaració, títol de propietat, escriptura de constitució, CIF i còpia dels poders de la persona representant, juntament amb el seu DNI).
  • Acord de la comunitat de propietaris
  • Pressupost
  • Sol·licitud de llicència d’activitat pels locals amb ús definit que no la tinguin.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres a l'OAC de l'Ajuntament i dimarts a la tarda, de 18 a 21h, a l'oficina d'atenció del Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina (llevat agost i períodes festius).

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 02.02.2021 | 10:51