Informació sobre l’ingrés mínim vital per a les persones sense recursos econòmics per accedir a les necessitats bàsiques

L’ingrés mínim vital és una prestació que té per objectiu aportar a determinats col·lectius un mínim nivell de renda per prevenir el risc de pobresa i exclusió social, i s’adreça a les persones que viuen soles o integrades en una unitat de convivència i no tenen prou recursos econòmics per cobrir les necessitats bàsiques. Els…

Llegeix més