Contacteu amb el personal tècnic municipal i/o demaneu hora de visita al 93.775.19.42 o a info@castellviderosanes.cat (qüestions de naturalesa tècnica). També podeu omplir el formulari d’aquesta pàgina.

Administració i serveis generals
Secretària-interventora: Isabel Arcobé Curcó
Tècnica d’administració: Alícia Ribas Costa

Serveis tècnics municipals. Obres i serveis
Enginyer: Sergio García Molina
Arquitecte: Adrià Calvo l’Orange
Arquitecta tècnica: Gemma Docón Povill

Serveis Socials
Treballadora social: Marta Miralles Casas

Comunicació
Tècnica de comunicació: Oliva Casanovas Matas

Atenció ciutadana
Imma Quintela Blay, Olga Julibert Vinyals, Anabel Sánchez Vázquez

La plantilla està integrada per funcionaris de carrera, personal laboral i funcionaris interins (per substitucions de baixes i altres circumstàncies previstes per llei). No hi ha càrrecs de confiança o eventuals.

Durant el 2020, hi ha una persona contractada a través d’un pla comarcal d’ocupació que tenen el seu lloc de treball a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.

Si voleu consultar algun tema relacionat amb la gestió municipal, adreceu-vos a l’apartat de regidories.

Demaneu hora de visita amb el personal tècnic municipal