Ple ordinari 03/2022 (14 de març)

Convocatòria i ordre del dia de la sessió plenària ordinària a celebrar dilluns 14 de març a les 18.30h al saló de plens.

Ordre del dia

01. Aprovació actes anteriors
Aprovades
02. Donar compte de decrets
Donat
03. Adjudicació de les obres de reconversió de les antigues escoles a centre cívic fase 2 piscina.
Aprovada
Vots a favor: 7 (Srs. Camino, Cara i Almirall i Sra. Mínguez -Endavant Castellví- i Sres. Castellanos, Sánchez i Pérez -Junts per Castellví-)
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sr. Ventura i Sra. Gil -Fem Poble-ERC-)

04. Designació representant Ajuntament a la Taula de mobilitat del Baix Llobregat.
Aprovada per unanimitat
05. Adaptació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a la jurisprudència del Tribunal Constitucional que estableix el Reial decret llei 26/2001 i atès el que estableix l'article 214 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/20224, de 5 de març.
Aprovada per unanimitat
06. Aprovació inicial reglament condicions general de participació casal d'estiu municipal.
Aprovat
Vots a favor: 7 (Srs. Camino, Cara i Almirall i Sra. Mínguez -Endavant Castellví- i Sres. Castellanos, Sánchez i Pérez -Junts per Castellví-)
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sr. Ventura i Sra. Gil -Fem Poble-ERC-)

07. Aprovació bases beques escola bressol 2022.
Aprovades per unanimitat
08. Aprovació bases ajuts famílies monoparentals 2022.
Aprovades per unanimitat
09. Aprovació bases ajuts llibres i material de text 2022.
Aprovades per unanimitat
10. Aprovació bases beques estudis no obligatoris.
Aprovades per unanimitat
11. Aprovació bases ajuts abonament piscina d'estiu.
Aprovades per unanimitat
12. Aprovació inicial modificació preus públics casal d'estiu 2022.
Aprovats
Vots a favor: 7 (Srs. Camino, Cara i Almirall i Sra. Mínguez -Endavant Castellví- i Sres. Castellanos, Sánchez i Pérez -Junts per Castellví-)
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sr. Ventura i Sra. Gil -Fem Poble-ERC-)

13. Moció suport dictàmens del Consell consultiu de la gent gran del Baix Llobregat.
Aprovada per unanimitat
14. Declaració institucional de condemna al feminicidi ocorregut a Martorell.
Aprovada per unanimitat
15. Declaració de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes de suport a la societat ucraïnesa i en la defensa de la pau a Ucraïna.
Aprovada per unanimitat
16. Precs i preguntes.

Àudio de la sessió

Punt 1 --> inici // Punt 2 --> 0'30" // Punt 3 --> 0'47" // Punt 4 --> 3'14" // Punt 5 --> 5'10" // Punt 6 --> 7'36" // Punt 7 --> 15'10" // Punt 8 --> 17'50"  // Punt 9 --> 19'40" // Punt 10 --> 20'54" // Punt 11--> 22'03" // Punt 12 --> 22'50" // Punt --> 13 26'55" // Punt 14 --> 44'20" // Punt 15 --> 46'37" // Punt 16 --> 53'40"

Prevenció COVID-19

  • Amb motiu de les mesures de prevenció de la COVID-19, l’aforament destinat a públic en la configuració de ple del saló quedarà limitat a 23 persones. Un cop completat l’aforament, no podrà accedir-hi cap més persona.
  • L’accés es farà per l’entrada principal de l’Ajuntament i totes les persones s’hauran de desinfectar les mans amb el gel hidroalcohòlic, dur mascareta i respectar la distància de seguretat, i és potestat de l'Ajuntament prendre'ls també la temperatura en accedir al recinte.
  • Si alguna persona té símptomes de COVID-19, està pendent de resultats de PCR o bé ha estat en contacte amb alguna persona diagnosticada o sospitosa els 14 dies anteriors, no podrà assistir al ple, d’acord amb les mesures de prevenció vigents. Gràcies per la vostra col·laboració.
Darrera actualització: 3.02.2023 | 11:39