El ple municipal de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes el formen nou persones.
Resultat de les eleccions municipals del 26 de maig del 2019:
Endavant Castellví: 4 regidors/ores (Sr. Adrià Camino, Sr. José Cara, Sr. Joan Carles Almirall, Sra. Tere Mínguez)
Junts per Castellví-CP: 3 regidores (Sres. Vicky Castellanos, Amalia Sánchez i M. Carmen Pérez)
Fem Poble-ERC-AM: 2 regidors/ores (Sr. Joan Carles Ventura, Sra. Anna Gil)

Organització de la Corporació
Alcalde
Sr. Adrià Camino Fideu

Resta de membres de l’equip de govern
Sr. José Cara, Sr. Joan Carles Almirall, Sra. Tere Mínguez, Sra. Vicky Castellanos, Sra. Amalia Sánchez, Sra. M. Carmen Pérez

Resta de membres de la corporació
Sr. Joan Carles Ventura i Sra. Anna Gil

CONEIX ELS REGIDORS I REGIDORES

Què trobareu en aquest espai?

Podeu conèixer els regidors i regidores en els enllaços situats a continuació. També hi trobareu un formulari per contactar amb cadascun d’ells/elles.

Al final d’aquesta pàgina hi trobareu també la informació de retribucions, indemnitzacions i declaracions de béns i interessos dels i les electes.

Adrià Camino Fideu
José Cara Escudero
Joan Carles Almirall Sánchez
Tere Mínguez Busom
Vicky Castellanos Núñez
Amalia Sánchez Lemos
Mari Carmen Pérez García
Joan Carles Ventura Coll
Anna Gil Llopart

Retribucions dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes

El règim de dedicacions i retribucions és el següent:
• Adrià Camino Fideu (alcalde, dedicació aprovada del 75%, però amb presència efectiva a l’Ajuntament tota la jornada): 28.000 euros bruts/anuals.
• Teresa Mínguez Busom (regidora, dedicació del 100%): 21.000 euros bruts/anuals.
• Joan Carles Almirall Sánchez (regidor, dedicació del 50%): 10.500 euros bruts/anuals.
• Victoria Castellanos Núñez (regidora, dedicació del 49%): 10.290 euros bruts anuals.
La resta de regidors i regidores de l’Ajuntament cobraran indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.

Per sessió, els imports aprovats són els següents:
• Per assistència a ple: 150 euros/sessió.
• Per assistència a junta de govern: 410 euros/sessió.
• Per assistència a comissió especial de comptes: 150 euros/sessió.

Ple ordinari: cada primer dilluns no festiu de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 18.30.
Junta de govern ordinària: cada primer i tercer dilluns no festiu de mes, a les 18.00h.

Podeu conèixer els regidors i regidores en els enllaços situats sobre d’aquestes línies. També hi trobareu un formulari per contactar amb cadascun d’ells/elles.