Dades de l’entitat

Junta de l’AMPA:
Sergi Busquets com a president
Raquel Oliva com a vicepresidenta
Lourdes Aguiló com a secretària
Endeis Ventura com a tresorera
Anabel Sánchez com a vocal
Íngrid Ortega com a vocal

CORREU DE CONTACTE: ampaceipmdmontserrat@gmail.com
ACTIVITAT DE L’ENTITAT: vetllar pels serveis que s’ofereixen a l’escola i fer d’intermediari escola-AMPA
Darrera actualització: 22/07/2019