Associació de propietaris El Taió

President: Jorge de la Mata Picazo
Secretària: Zaida Cornejo Sànchez
Tresorer: Jesús Francisco Basterd Gil
Vocals: Yolanda Torres Novales, Eric Font Blid, Anna Cortinat Vinaixa

Objectiu/activitat de l’entitat:
1. Agrupar als associats i veïnat de la demarcació ciutadana que s'especifica a l’àmbit territorial i assumir la representació dels seus interessos
2. Promoure la realització d'activitats.
3. Promocionar i desenvolupar aquelles iniciatives que es considerin d’interès pera la millora i desenvolupament del barri.
4. Canalitzar les reivindicacions comunitàries dels seus associats i del veïnat del barri en general, defensant l’ interès comú amb tots els estris que permeti la normativa
5. Fomentar la participació activa del veïnat per afavorir la cohesió comunitària.
 
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:
1. Participació en totes aquelles reunions, audiències públiques i consells que l'associació cregui d'interès per aconseguir els seus objectius.
2. Organització de festes tradicionals a nivell del barri.
3. Organitzar grups i comissions de treball quan es vegi convenient per assolir els objectius de defensa del interessos del barri i del seu veïnat.

Telèfon: 659 61 08 67
Adreça electrònica: veinsdeltaio@gmail.com
Darrera actualització: 19.09.2022 | 12:48