Informació en cas d'emergència (incendis forestals)

Pla d’evacuació de les urbanitzacions (PEU)

(Podeu consultar els plànols i altres documents d'evacuació al marge dret d'aquesta pàgina)

En cas d'incendi pròxim a les zones urbanes, en la majoria de casos se sol optar per confinar la població als seus domicilis com a mesura més segura .

No obstant això, pot ser que en ocasions es decideixi evacuar un barri o part del mateix. En aquests casos, l'ordre d'evacuació només pot venir dels cossos d'emergències i convé no prendre aquest tipus de decisions de forma unilateral per evitar riscos.

SI LES AUTORITATS US ORDENEN EVACUAR, ELS PUNTS DE REUNIÓ SÓN:

  • Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina (C/St. Llorenç de Morunys, 6bis): Can Sunyer, Valldaina, la Garjola
  • Escola vella (Av. Mare de Déu de Montserrat, 29): Taió, Miralles, els Àngels, nucli antic. ATENCIÓ: mentre l'escola vella estigui en obres, s'habilitarà punt alternatiu (es comunicarà pels canals oficials, en cas de situació d'emergència).

--------------------------------------

Castellví de Rosanes és considerat un municipi d’alt risc d’incendis. El ‘Pla d’actuació municipal’ en cas incendis forestals és un document homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (Generalitat de Catalunya) que conté, de manera planificada, totes aquelles respostes a desplegar davant d’una situació de Risc per foc forestal.

L’objectiu és planificar les respostes davant d’un incendi tant pel que fa a l’organització de mitjans materials i humans per fer front a l’emergència, com pel que fa a la coordinació amb altres serveis, com Bombers, i també per assegurar la protecció de persones i béns. En aquest apartat, trobareu la informació sobre el ‘Pla d’evacuació de les urbanitzacions (PEU)’ en cas d’incendi. L’avís d’evacuació, en cas que fos necessari, es faria per megafonia. En aquest cas, caldrà que seguiu la ruta marcada al plànol lliurat al vostre domicili.

El pla d’actuació municipal per incendis forestals s’anirà adaptant als canvis de circumstàncies que puguin produir-se durant els seus quatre anys de vigència, i passat aquest període serà objecte d’una revisió, que haurà de ser igualment homologada per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Persones amb necessitats especials en cas d’una evacuació

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes fa trameses periòdiques de formularis a les llars per saber quines persones poden tenir necessitats especials en cas d’evacuació, sigui per problemes de mobilitat o per causa d’alguna malaltia, per exemple. Si alguna persona es troba en una situació que l’impedís procedir a l’evacuació pels seus propis mitjans i no ha avisat l’Ajuntament, cal que ho faci tan aviat com li sigui possible.

Actuacions 2022

Repartiment del full d'evacuacions especials a tots els habitatges per detectar noves necessitats. Revisió i actualització per via telefònica de totes les peticions rebudes en anys anteriors. Revisió dels telèfons de contacte d'habitatges disseminats i masies inclosos al DUPROCIM.

Actuacions 2021

Recordatori a nous públics de la importància de comunicar les necessitats especials d'evacuació.

Actuacions 2020

Repartiment als domicilis del full de petició d'evacuacions especials.

Actuacions 2019

Repartiment a tots els domicilis dels fulls de petició d’evacuació especial en cas d’emergència per part de l’agent cívica municipal. Actualització de la base de dades d’evacuacions especials.

Actuacions 2018

Enviament a tots els domicilis dels fulls de petició d’evacuació especial en cas d’emergència.

Actuacions 2017

Campanya informativa de recordatori de les peticions d’evacuació especial de persones que no podrien desplaçar-se pels seus propis mitjans en cas d’emergència.

Actuacions 2016

L’estiu del 2016, s’han repartit novament els plànols d’evacuació a totes les urbanitzacions del municipi, per tal que la ciutadania el tingui a mà.

També es van convocar dues reunions informatives el dia 28 de juliol als barris.

Trobareu els plànols de cada urbanització sota d’aquestes línies.

Documents

Petició evacuació

Informació general

Plànols per zones

Darrera actualització: 12.07.2022 | 14:35
Darrera actualització: 12.07.2022 | 14:35