Consulteu les convocatòries actives i els processos de selecció que hi pugui haver en marxa al tauler d’anuncis municipal.

 

ACCÉS AL TAULER D’ANUNCIS

Juny 2020

Les sol·licituds per participar en els processos selectius per cobrir interinament els llocs de treball d’arquitecte/a i enginyer/a es podran presentar de l’1 al 20 de juny del 2020.

Més detalls de la convocatòria i terminis al tauler d’anuncis a través de l’enllaç que hi ha a la part superior d’aquesta mateixa pàgina.

Documents

NOU:

RESULTATS PROVES ENGINYER/A I ARQUITECTE/A

 

Març 2020. Concurs oposició d’interinatge per substitució de Treballadora social

Resultats prova interinatge Treballadora Social – 8 de juliol del 2020 (enllaç e-tauler)

Acta de la prova interinatge Treballadora Social (enllaç e-tauler)