Consulteu les convocatòries actives i els processos de selecció que hi pugui haver en marxa al tauler d’anuncis municipal.

 

ACCÉS AL TAULER D’ANUNCIS

 

Març 2020. Concurs oposició d’interinatge per substitució de Treballadora social