El castellvell de Rosanes
Miralles
Les mines de plom
Evolució econòmica
Patrimoni natural
Bibliografia sobre Castellví de Rosanes