El nom del domini https://www.castellviderosanes.cat està registrat a favor de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, amb CIF P-0806500-E i domicili social a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 5 de Castellví de Rosanes (08769).

Telèfon de contacte +34 93 775 19 42 i adreça de correu electrònic info@castellviderosanes.cat.