Les línies de subvencions per a empreses, establiments i autònoms, i les d'escola bressol, es podran demanar des del 21 de setembre

Dimarts, 8 de setembre de 2020 a les 00:00

En l’àmbit econòmic, una està adreçada a fomentar la creació de llocs de treball i l’altra, a pal·liar els efectes de la COVID-19

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes obrirà el 21 de setembre el termini de sol·licitud per a tres línies de subvencions i ajuts. Una d’elles està adreçada al manteniment i represa de les activitats comercials com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus i està dotada amb un total de 10.000 euros. La segona és per al foment de la creació de llocs de treball i està dotada amb un fons de 5.000 euros. Finalment, i pel que fa a les famílies, s’obrirà convocatòria de les beques per a infants que van a l’escola bressol. En aquest cas, la dotació pressupostària és de 4.500 euros. En total són 19.500 euros del pressupost 2020 entre les tres línies de subvencions. Totes elles clouran el termini per presentar sol·licituds el 30 de novembre.

“Amb la mateixa filosofia que les altres línies de suport convocades ara fa uns dies, des de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes volem donar suport a les persones i empreses del municipi. Ajudar el teixit econòmic local i les famílies de Castellví, un fet que és especialment important en el context actual, en què els efectes de l’aturada econòmica derivada l’estat d’alarma i de les mesures de prevenció de la COVID-19 són encara molt presents”, assenyala l’alcalde de Castellví, Adrià Camino.

Subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials

Aquesta línia té per finalitat ajudar al manteniment del teixit comercial local i reprendre l’activitat econòmica que es va veure alterada per les mesures de l’estat d’alarma, que van obligar a tancar establiments o reduir-ne l’activitat. Les subvencions s’orienten a sufragar les despeses corrents que s’han hagut de seguir pagant malgrat haver de tancar els negocis o reduir-ne l’activitat, i també les d’adequació dels negocis a les mesures de prevenció de la COVID-19.

Hi poden optar les persones treballadores autònomes, comerços, serveis i establiments de fins a 10 treballadors/ores del municipi que s’hagin vist afectades per la crisi ocasionada pel coronavirus. Aquests negocis han de correspondre a alguna de les classificacions d’activitats recollides a les bases, haver suspès total o parcialment la seva activitat com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i haver registrat reduccions en la facturació el primer semestre del 2020 respecte el primer semestre del 2019, entre d’altres requisits.

Les sol·licituds es puntuaran d’acord amb els criteris indicats a les bases, i les ajudes màximes poden arribar fins a 500 euros per negoci.

Foment de la creació de llocs de treball

La subvenció té per objecte fomentar la contractació de nous treballadors/ores per part de les empreses, emprenedors/ores i entitats de Castellví de Rosanes, i s’adreça a aquelles que contractin o hagin contractat personal els darrers sis mesos i per un període de 12 mesos com a mínim.

En les sol·licituds presentades s’aplicarà un criteri de valoració d’acord amb diferents aspectes vinculats al perfil sociolaboral de la persona contractada. En funció de la puntuació obtinguda, i de si la jornada del contracte és parcial o complerta, la subvenció pot oscil·lar entre 500 i 3.000 euros.

Els costos subvencionables són les despeses salarials i de Seguretat social a càrrec de l’empresa (excloses dietes, incentius, despeses de transport i hores extres, entre d’altres).

Beques per a llars d’infants

Aquesta línia de suport s’adreça a les famílies que duen els seus fills i filles a l’escola bressol durant l’any 2020, un servei amb què Castellví actualment no compta. Tal com ja es va fer l’any passat, les beques s’atorgaran en funció del nivell familiar de renda i dels membres de la unitat familiar, essent més alta l’ajuda en les famílies amb menys renda disponible. Aquesta ajuda municipal es destina a minorar la quota de la mensualitat que paguen les famílies (exclòs menjador, acollida o altres serveis extraordinaris).

Els llindars de renda més alts dins dels barems recollits a les bases podran optar a una bonificació del 20% fins a un màxim de 35 euros mensuals, mentre que els llindars de renda més baixos podran arribar a bonificacions del 50% fins a un màxim de 100 euros mensuals.

Darrera actualització: 14.09.2020 | 13:55