Perfil de contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública en línia de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent:

Licitacions, formalitzacions, etc. > Espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes (enllaç extern)

Informació sobre empreses proveïdores de béns i serveis

Documentació complementària

En alguns processos de licitació, consulteu l'espai que trobareu a continuació per descarregar informació complementària en format obert (.xls) a la que trobareu al perfil del contractant en format .pdf. No tots els processos de licitació tenen documentació en format obert referenciada en aquest espai.

Darrera actualització: 29.06.2021 | 14:41
Darrera actualització: 29.06.2021 | 14:41