Contractació pública

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública en línia de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent:

Licitacions actuals, formalitzacions i altra informació

 

Informació històrica sobre empreses proveïdores de béns i serveis

Documentació complementària

En alguns processos de licitació, consulteu l'espai que trobareu a continuació per descarregar informació complementària en format obert (.xls) a la que trobareu al perfil del contractant en format .pdf. No tots els processos de licitació tenen documentació en format obert referenciada en aquest espai.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 28.02.2024 | 11:31
Darrera actualització: 28.02.2024 | 11:31