Convocatòries municipals

Consulteu les convocatòries actives i els processos de selecció que hi pugui haver en marxa al tauler d’anuncis municipal

Accediu al Tauler electrònic d'anuncis per veure llistes d'admesos i exclosos, data de proves i demés informació de cada convocatòria. En aquesta apartat d'ofertes de feina només s'indica la informació inicial de cada procés selectiu a títol informatiu.

Processos oberts

GENER 2024. Vacant Secretaria-Intervenció

  • Denominació: Secretari/ària interventor/a
  • Grup d'accés: grup A, subgrup A1
  • Nivell: 25
  • Complement específic anual: 21.993,16 €.

Requisits de participació:
Ésser funcionari/ària d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional de la Subescala de Secretaria-intervenció.

Forma d'ocupació temporal del lloc:
Nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació.

Durada:
La durada de la comissió de serveis, si aquesta fora la forma d’ocupació temporal serà d’un any, sense perjudici que es pugui prorrogar d’acord amb la normativa vigent.

Termini sol·licituds: cinc (5) dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de publicació en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, i el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Més detalls al Tauler d'anuncis (enllaç extern).

---------------------------

Processos tancats

TANCAT. MAIG 2023. Convocatòria per cobrir la plaça vacant d'enginyer/era tècnic/a  -funcionari/ària- de la plantilla municipal

  • Grup A2
  • Jornada de 37,5h setmanals
  • Sou brut mensual 2.513,08 euros (rectificació d'errada material)
  • Provisió de la vacant en règim de funcionari/ària

Presentació de candidatures fins al 06/06/2023. Adjunteu tota la documentació requerida a les bases en una instància genèrica electrònica. També podeu presentar candidatura a les oficines municipals en horari d'atenció al públic, adjuntant la documentació requerida a una instància genèrica.

Bases, temari i detalls de la convocatòria al tauler d'anuncis i al document adjunt que trobareu aquesta pàgina.

Les llistes de persones admeses i excloses i la data de les proves es faran públics a través del tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com els resultats del procés selectiu.

--------------

TANCAT. NOVEMBRE 2022. Convocatòria procés selectiu per cobrir interinament de forma urgent per substitució transitòria del titular la plaça d'auxiliar/vigilant de policia local i creació d'una borsa de treball (concurs-oposició)

Categoria: C2
Sou brut mensual: 2.006,92€
Jornada: complerta de 37,5 hores setmanals

Presentació de sol·licituds del 5 al al 24 de novembre del 2022. 

Consulteu detalls de la convocatòria a les bases que trobareu en aquest apartat o bé al Tauler d'anuncis municipal.

Per optar al procés selectiu, ompliu degudament el formulari que trobareu en aquesta mateixa pàgina i adjunteu el formulari omplert i la documentació annexa a una instància genèrica electrònica.
També podeu adreçar-vos personalment a les oficines municipals en horari d'atenció al públic i presentar la mateixa documentació.

Es crearà borsa de treball amb totes les persones aspirants que superin el procés selectiu i no hagin estat seleccionades, per ordre de puntuació. La borsa tindrà una vigència de tres anys.

---------------------------------------------------

TANCAT. PENDENT NOVA CONVOCATÒRIA 2023. OCTUBRE 2022. Convocatòria procés selectiu per cobrir interinament de forma urgent la vacant d'una plaça de treballador/ora educador/ora social la plantilla de l'Ajuntament (concurs-oposició)

Categoria: A2
Sou brut mensual: 2.208,41€
Jornada: complerta de 37,5 hores setmanals

Presentació de sol·licituds: del 20 d'octubre al 8 de novembre del 2022.

Consulteu detalls de la convocatòria a les bases que trobareu en aquest apartat o bé al Tauler d'anuncis municipal.

Per optar al procés selectiu, ompliu degudament el formulari que trobareu en aquesta mateixa pàgina i adjunteu el formulari omplert i la documentació annexa a una instància genèrica electrònica.
També podeu adreçar-vos personalment a les oficines municipals en horari d'atenció al públic i presentar la mateixa documentació.

Es crearà borsa de treball amb totes les persones aspirants que superin el procés selectiu i no hagin estat seleccionades, per ordre de puntuació. La borsa tindrà una vigència de tres anys.

----

TANCAT. OCTUBRE 2022. Convocatòria procés selectiu per cobrir interinament de forma urgent la vacant d'una plaça d'enginyer/era tècnic/a en la plantilla de l'Ajuntament (concurs-oposició)

Categoria: A2
Sou brut mensual: 2.365,85€
Jornada: complerta de 37,5 hores setmanals

Presentació de sol·licituds: del 18 d'octubre al 7 de novembre del 2022.

Consulteu detalls de la convocatòria a les bases que trobareu en aquest apartat o bé al Tauler d'anuncis municipal.

Per optar al procés selectiu, ompliu degudament el formulari que trobareu en aquesta mateixa pàgina i adjunteu el formulari omplert i la documentació annexa a una instància genèrica electrònica.
També podeu adreçar-vos personalment a les oficines municipals en horari d'atenció al públic i presentar la mateixa documentació.

Es crearà borsa de treball amb totes les persones aspirants que superin el procés selectiu i no hagin estat seleccionades, per ordre de puntuació. La borsa tindrà una vigència de tres anys.

----

TANCAT.  Procés selectiu de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes per cobrir interinament de forma urgent una plaça d'enginyer/era tècnic/a (A2) + borsa de treball

Llista d'admissions i exclusions i data de les proves (enllaç etauler).

Termini de presentació de candidatures: 20 dies naturals a comptar des del 22 d'abril del 2022 (inclòs).

Sistema: concurs-oposició lliure
Jornada: complerta (37,5 hores setmanals). 
Horari: de dl a dv de 8 a 15h i dl de 16 a 19h.
Sou brut mensual: 2.365,85 euros

Detall de tasques a desenvolupar, del procés selectiu i temari al document adjunt en aquesta pàgina (publicació al DOGC de la convocatòria).

Formulari d'inscripció (a adjuntar a instància genèrica electrònica) a l'apartat de documentació.

----------

TANCAT. Novembre 2020. Netejador/ora (substitució temporal per baixa). Presentació de candidatures fins l'11 de desembre del 2020. Trobareu les bases de la convocatòria, on queda recollit com presentar candidatura, en aquesta mateixa pàgina. La prova selectiva tindrà lloc el 14 de desembre a les 10.00h.

Accediu a la publicació de l'e-Tauler en aquest l'enllaç.

Juny 2020. Les sol·licituds per participar en els processos selectius per cobrir interinament els llocs de treball d’arquitecte/a i enginyer/a es podran presentar de l’1 al 20 de juny del 2020.

Més detalls de la convocatòria i terminis al tauler d’anuncis a través de l’enllaç que hi ha a la part superior d’aquesta mateixa pàgina.

Març de 2020. Concurs oposició d’interinatge per substitució de Treballadora social. Finalitzat.

Darrera actualització: 15.01.2024 | 18:23
Darrera actualització: 15.01.2024 | 18:23