Juntes de govern

La Junta de govern ordinària (2023-2027) té lloc cada primer i tercer dilluns no festiu de mes, a les 18 h.

Actualment formen part de la junta de govern l’alcalde i els tinents d’alcalde, i també la resta de regidors i regidores per invitació, formin o no part de l’equip de govern.

La Junta de Govern és un òrgan executiu col·legiat que obligatòriament ha de ser present en tots els municipis la població dels quals superi els 5.000 habitants. En el cas de Castellví de Rosanes, que és una població inferior, és potestatiu. Està formada per la persona que ocupa l’Alcaldia, que presideix les seves sessions, i un nombre de membres que no podrà ser superior a 1/3 dels membres legals de la Corporació (regidors), designats i separats lliurement per aquell. La seva funció principal és la d’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves potestats, tot i que tant aquesta última com el Ple poden delegar en ella part de les seves competències. Les seves sessions no són públiques.

Podeu accedir a les actes aprovades de les sessions. En alguns fulls apareixen dades anonimitzades, per compliment de la Llei de Protecció de Dades.

En cas que necessiteu consultar actes de sessions anteriors a 2018, adreceu-vos a comunicacio@castellviderosanes.cat.

Darrera actualització: 22.02.2024 | 11:42
Darrera actualització: 22.02.2024 | 11:42