Cria d’aus per a autoconsum (gallines, etc.)

Només es poden destinar al consum familiar.

Si teniu aus a casa per a consum domèstic, recordeu que heu de comunicar-ho a l'oficina comarcal del departament d'Agricultura. Telèfons: 93 640 08 82 / 93 640 07 94. Correu: abllobregat.daam@gencat.cat

MOLT IMPORTANT

Per la ubicació geogràfica de Castellví de Rosanes, poden passar pel nostre terme aus migratòries que van i venen del nord d'Europa. Cal que protegiu els abeuradors del contacte amb aus silvestres per evitar que s'hi abasteixin i que no doneu a aus de consum domèstic aigua a la qual hagi pogut accedir fauna salvatge. És important complir aquesta precaució per evitar el contagi de la influença aviària, que ja s'ha detectat en aus d'alguns països europeus.

Darrera actualització: 27.11.2020 | 12:19