Autorització i comunicació de crema

Canvis normatius a partir de gener del 2023

ATENCIÓ!

La Generalitat de Catalunya, informa que a partir del 2 de gener del 2023, les petites explotacions i microexplotacions agrícoles podran tornar a fer ús de la comunicació de crema en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març de cada any. S'entén per petites explotacions o microexplotacions agràries aquelles de menys de 50 treballadors/ores o bé que generin menys de 10 milions d’euros anuals en volum de negoci. A Catalunya, això vol dir que el 99% de les explotacions agrícoles es veuen beneficiades pel canvi normatiu introduït per la Llei 30/2022, en la seva disposició final 11a, en què es modifica l'article 27 de la Llei 7/2022.

BAN mesures vigents del 16/10/2023 fins al 14/03/2024 (enllaç).

 

PER TANT

Amb caràcter general, resta prohibida de restes vegetals llevat dels casos de petites explotacions i microexplotacions agrícoles, segons les condicions fixades per les Lleis 30/2022 (disposició final 11a) i 7/2022 (article 27 i modificacions posteriors). Consulteu els bans al tauler d'anuncis per a més detall (trobareu l'enllaç en aquesta pàgina -espai lateral versió escriptori o inferior versió web-).

Si us feu vosaltres mateixos la poda del jardí, podeu fer ús del servei municipal de recollida de poda. Consulteu-ne aquí les condicions. En cas que us la faci una empresa, és aquesta l'encarregada de la gestió dels residus generats.

Recordeu:

  • Les restes de jardineria no es poden cremar (ni que sigui en sòl urbà i es tracti d’un hort).
  • Un foc d’esbarjo només es pot comunicar dos dies consecutius, (però es pot comunicat diversos cops durant el període).

---------------------------------------------

Marc legal

  • Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
  • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
  • Llei 07/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular
  • Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la Política Agrària Comuna i altres matèries connexes
Darrera actualització: 24.10.2023 | 14:46