Petició permís d'abocaments

Per a primera sol·licitud o renovació

Si la vostra activitat comporta abocaments d'aigües dels grups 1, 2 o 3 (a sota, explicat), utilitzeu aquesta sol·licitud.

  • Grup 1) Abocament d’aigües d’origen sanitari o assimilables a domèstiques amb cabals inferiors a 6.000 m3/h.
  • Grup 2) Abocament d’aigües d’origen sanitari o assimilables a domèstiques amb cabals superiors a 6.000 m3/h.
  • Grup 3) Abocament que incorpora aigües de procés que intervenen en la producció o neteja industrial.

Consulteu els serveis tècnics municipals i la normativa d'aplicació vigent per a més detalls.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 10.10.2022 | 18:30