TR-10 Pròrroga d'obres sense tècnic

Tràmit per demanar la pròrroga d'obres que no requereixen de tècnic

Descripció:
Aquest tràmit permet la sol·licitud per ampliar el termini per finalitzar l’obra, s’atorgarà sempre i quan els terminis de la llicència d’obres o comunicació prèvia d’obres on no intervingui un tècnic ,no hagi exhaurit, i sempre per la meitat del temps atorgat o indicat en el cas de les comunicacions prèvies 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar:
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud: 
Abans de finalitzar el termini de la llicència d’obres o l’indicat en la comunicació prèvia d’obres

Requisits a complir:
Presentar la documentació requerida presencialment o via seu electrònica.
Fer efectiu el pagament perceptiu.

Documentació que cal aportar:

 • Comunicar l’estat actual i el que falta aper fer adjuntant el pressupost de l’obra que falta
 • Fotografies de l’estat de l’obra

Documentació complementària
Si s’escau:
Autoritzacions / informes favorables d’altres administracions (obres properes a rieres, carreteres, etc.), en cas que les obres objecte de la llicència tinguin algun afectació amb alguna d’aquestes administracions actualitzades segons l’ampliació de termini.

Tràmit pas a pas:
Presentar la instància normalitzada TR-10, adjuntant els documents indicats en cada apartat
Fer efectiu el pagament de les taxes corresponents.

Documents d’interès

 • Ordenança municipal regulador a de la gestió dels residus de la construcció
 • Ordenança municipal reguladora del tancat de terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable i de moviment de terres en parcel·les no urbanes
 • Ordenança fiscal reguladora del impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 • Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació (LOE)
 • Llei  3/2012 d’urbanisme
 • Decret 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Codi tècnic de l’edificació CTE
 • Normes urbanístiques PGOU Castellví de Rosanes

Quin cost té:

Segons ordenances vigents

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest tràmit permet la sol·licitud per ampliar el termini per finalitzar l’obra, s’atorgarà sempre i quan els terminis de la llicència d’obres o comunicació prèvia d’obres on no intervingui un tècnic ,no hagi exhaurit, i sempre per la meitat del temps atorgat o indicat en el cas de les comunicacions prèvies.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  El tràmit presencial només està disponible per a persones físiques. Les empreses i professionals en exercici de les seves funcions només poden tramitar-ho electrònicament.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.10.2022 | 18:12