TR-18 Ocupació de via pública

Aquest document l'heu de presentar si teniu previst ocupar la via pública amb contenidors, saques, tanques, etc.

Descripció:
Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització per ocupar la via durant el transcurs de l’obra per contenidors, saques, tanques, etc., relacionat amb comunicacions prèvies presentades o llicències d’obres atorgades

Període de l’any en què es pot demanar: 
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud: 
Una vegada s’hagi presentat la comunicació prèvia d’obres o s’hagi atorgat la llicència d’obres

Requisits a complir:

 • Haver presentat la comunicació prèvia d’obres o s’hagi atorgat la llicència d’obres
 • Aportar la documentació requerida 

Documentació que cal aportar:
Croquis ubicació de l’ocupació

Documentació complementària
Segons la matèria:
Els que requereixi l’Administració

Tràmit pas a pas:
Presentar la instància normalitzada TR-18, i la documentació corresponent.
Un tècnic de l’ajuntament procedirà a informar si s’ajusta als requisits de la llicència
Si s’han detectat deficiències s’informarà desfavorablement i l’interessat haurà d’esmenar les deficiències comunicades

Documents d’interès

 • Ordenança municipal regulador a de la gestió dels residus de la construcció
 • Ordenança municipal reguladora del tancat de terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable i de moviment de terres en parcel·les no urbanes
 • Ordenança fiscal reguladora del impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 • Ordenança Municipal reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació
 • Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació (LOE)
 • Llei  3/2012 d’urbanisme
 • Decret 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Codi tècnic de l’edificació CTE
 • Normes urbanístiques PGOU Castellví de Rosanes
   

Quin cost té:

Segons ordenances vigents

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització per ocupar la via durant el transcurs de l’obra per contenidors, saques, tanques, etc.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització per ocupar la via durant el transcurs de l’obra per contenidors, saques, tanques, etc.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.02.2024 | 13:10