Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)

Document emès per l'ens local que informa de l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals o històriques que consten al Padró Municipal d'Habitants.

Requisits previs

Expedició de volant individual:

  • Estar empadronat en el municipi.
  • Ser major d'edat (o menor d'edat emancipat).

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals.

Cal aportar:

  • Documentació a aportar:

    Cal acreditar la identitat i si escau, la representació.

    En el cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic vàlid.

    En el cas de representació, cal acreditar la condició de representant legal o voluntari, i document identificatiu del representant i de l'interessat.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 19.09.2022 | 07:44