Audiència pública de modificació de preus públics

Amb motiu de la situació sanitària, l'audiència pública es passa a format digital i s'habilita la recollida telemàtica de suggeriments i propostes

AUDIÈNCIA PÚBLICA TELEMÀTICA

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes obre avui un termini d’audiència pública de deu dies -fins al 26/04/2021- per recollir suggeriments i propostes relatives a la modificació del preu públic del Casal d'estiu i a l'establiment del preu públic de recollida de poda i restes vegetals.

Es posa a disposició de la ciutadania les memòries de les dues propostes i un quadre-resum (adjunts a la part baixa o lateral d'aquesta pàgina, segons dispositiu) i s’habilita la recollida de propostes 24/7 a través de la plataforma de tramitació electrònica eTram (tràmit de suggeriments i propostes) perquè tothom pugui fer les seves aportacions en el moment que li sigui més còmode i sense haver-se de desplaçar a l’Ajuntament.

Accés al formulari de suggeriments i propostes (enllaç extern).

Fonaments normatius

D'acord amb allò que estableixen el Reglament orgànic municipal (ROM) en el seu article 69 i el Reglament de participació ciutadana en els seus articles 7 i 9, es convoca audiència pública per a la modificació de preus públics. En compliment del dret de participació pública en l’elaboració de reglaments, i de conformitat amb el que determina l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i demés normativa aplicable, s’obre un termini d’audiència pública de 10 dies comptats des de l'endemà de la publicació del present escrit al web municipal, perquè qualsevol persona pugui exercir el seu dret de participació, presentar comentaris, observacions i opinions a l'entorn dels esborranys continguts en aquesta pàgina en relació a canvis en els preus públics abans que es procedeixi a l’aprovació inicial dels mateixos. El termini acaba el 26 d'abril de 2021 a les 15.00 hores.

CONVOCATÒRIA INICIAL ANUL·LADA (feta el 29/03/2021)

D'acord amb allò que estableixen el Reglament orgànic municipal (ROM) en el seu article 69 i el Reglament de participació ciutadana en els seus articles 7 i 9, i demés normativa d'aplicació, es convoca audiència pública per a la modificació de preus públics, a celebrar dilluns 12 d'abril del 2021 a les 18.00h al saló de plens.

Darrera actualització: 12.04.2021 | 14:46