Audiència pública digital sobre el projecte d'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i subsòl

Fins al 27 d'abril del 2022 a les 14.00h

Audiència pública del projecte d'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl, segons model de la Diputació de Barcelona.

En compliment del dret de participació pública en l’elaboració de reglaments, i de conformitat amb el que determina l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obre un termini d’audiència pública de 10 dies comptats des de la publicació del present escrit al web municipal, perquè qualsevol persona pugui exercir el seu dret de participació, presentar comentaris, observacions i opinions abans que es procedeixi a l’aprovació inicial de l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl, segons model de la Diputació de Barcelona.

Publicació: 11 d'abril del 2022. Final termini exposició: 27 d'abril del 2022 a les 14.00h.
Trobareu en aquesta pàgina la documentació i el formulari de suggeriments i propostes.

Darrera actualització: 11.04.2022 | 18:20