Audiència pública per la modificació dels preus públics del casal municipal

La situació de pandèmia generada per la COVID-19 ha causat forts impactes econòmics i socials, que s’han deixat sentir des del mes de març del 2020 i que seguiran impactant els veïns i veïnes de Castellví de Rosanes en pròxims mesos.

Aquests impactes s’han traduït, entre d’altres fets, en:

  • Tancament obligatori de determinats establiments i negocis durant els mesos de major impacte de la pandèmia.
  • Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) en múltiples sectors econòmics.
  • Increment de l’atur i de les demandes d’ocupació a Castellví de Rosanes, tant respecte de primers del 2020 com respecte dels anys anteriors.
  • Disminució de la renda de les famílies.
  • Disminució de l’activitat econòmica d’empreses, autònoms/es i comerços.

En aquest escenari, de final incert, hi conflueixen també altres fets que es desplegaran pròximament. A partir de l’1 de juliol, amb la previsible finalització de nombrosos ERTO actualment actius, moltes famílies amb infants tornaran a la feina. Entre aquestes, n’hi haurà que no tindran amb qui poder deixar els fills i filles en l’horari laboral, més tenint present que els avis i àvies són dins de la població de major risc pel coronavirus.

Alhora, les persones que de resultes de la crisi de la COVID-19 han perdut la feina, necessiten disposar de prou temps per poder fer la recerca d’una nova ocupació, realitzar entrevistes de treball, etc.

Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes considera que concorren raons socials suficients, a l’empara de l’article del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març per plantejar una rebaixa dels preus públics del Casal d’estiu 2020 per tal que el màxim de famílies que ho necessitin puguin accedir a aquest servei.

Per aquest motiu, es porta a audiència pública la següent proposta de preus (imatge adjunta).

Les persones interessades en fer-hi aportacions i/o suggeriments podran fer-ho a través del formulari disponible en aquesta mateixa pàgina des del 9 fins al 19 de juny del 2020.

Proposta de preus públics*

xx

 

Darrera actualització: 6.07.2020 | 08:50