Audiència pública prèvia a la modificació de l'ordenança fiscal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (fins al 02/03/22)

Fins al 2 de març del 2022

Audiència pública prèvia a la modificació de l'ordenança fiscal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), segons model de la Diputació de Barcelona, en aplicació del Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, de conformitat amb la sentència 182/2021 respecte l'IIVTNU.

En compliment del dret de participació pública en l’elaboració de reglaments, i de conformitat amb el que determina l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obre un termini d’audiència pública de 10 dies comptats des de la publicació del present escrit al web municipal, perquè qualsevol persona pugui exercir el seu dret de participació, presentar comentaris, observacions i opinions abans que es procedeixi a l’aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

  • Publicació i inici termini exposició: 17 de febrer del 2022. Final termini: 2 de març del 2022.

Trobareu en aquesta pàgina la documentació i el formulari de suggeriments i propostes.

Darrera actualització: 17.02.2022 | 11:53