Audiència pública prèvia al reglament d’aigua (fins al 18/10/19)

Audiència pública prèvia al reglament del servei d’abastament d’aigua potable municipal

En compliment del dret de participació pública en l’elaboració de reglaments, i de conformitat amb el que determina l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obre un termini d’audiència pública de 10 dies comptats des de la publicació del present escrit al web municipal, perquè qualsevol persona pugui exercir el seu dret de participació, presentar comentaris, observacions i opinions abans que es procedeixi a l’aprovació inicial del Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable.

Publicació a l’e-tauler: 7 d’octubre del 2019. Final termini: 18 octubre del 2019.

Trobareu a sota la documentació i el formulari de suggeriments i propostes

Darrera actualització: 24.01.2020 | 11:54