Audiència pública projecte de pressupost 2021

Dilluns 8 de març del 2021 a les 18.00h al saló de plens (consulteu protocol prevenció COVID-19)

D'acord amb allò que estableixen el Reglament orgànic municipal (ROM) en el seu article 69 i el Reglament de participació ciutadana en els seus articles 7 i 9, i demés normativa aplicable, es convoca audiència pública per a la presentació del projecte de pressupost municipal de l'exercici 2021, a celebrar dilluns 8 de març del 2021 a les 18.00h al saló de plens.
 

Darrera actualització: 16.03.2021 | 15:13