Audiència pública projectes ordenances fiscals 2024, reglament dels pressupostos participatius 2024-2025 i ordenança de sequera

Dilluns 23 d'octubre del 2023 a les 19.00h al saló de plens

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes convoca una audiència pública oberta a tot el veïnat el dilluns 23 d’octubre a les 19.00h al saló de plens sobre el projecte d’ordenances fiscals (taxes, impostos i preus públics) per a l’any 2024. En la mateixa sessió, es retrà també compte en audiència dels projectes del reglament dels pressupostos participatius per a la segona edició -la corresponent al bienni 2024-2025-, i del de la nova ordenança de sequera a partir del model de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Durant l’audiència s’explicaran les diferents propostes dels textos normatius abans esmentats i es recolliran comentaris i suggeriments de les persones assistents. En dies posteriors, tots aquests documents passaran al ple municipal per a la seva aprovació inicial per tal que puguin entrar en vigor a primers de l’any vinent. 

D'acord amb allò que estableixen el Reglament orgànic municipal (ROM) en el seu article 69 i el Reglament de participació ciutadana en els seus articles 7 i 9, i demés normativa aplicable, i en compliment del dret de participació pública en l’elaboració de reglaments, i de conformitat amb el que determina l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i demés normativa aplicable.

Darrera actualització: 16.10.2023 | 18:16