Audiència pública sobre el projecte de reglament d'accés al casal d'estiu i preus públics del servei per al 2022

Dilluns 7 de març a les 19.00h al saló de plens

En compliment del dret de participació pública en l’elaboració de reglaments, i de conformitat amb el que determina l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i d'acord amb allò que estableixen el Reglament orgànic municipal (ROM) en el seu article 69 i el Reglament de participació ciutadana en els seus articles 7 i 9, i demés normativa aplicable, es convoca audiència pública per a la presentació del projecte de reglament que ha de regir l'accés al Casal d'estiu i preus públics del servei per al 2022 que tindrà lloc dilluns 7 de març a les 19h al saló de plens.

Amb motiu de les mesures de prevenció del coronavirus, l’aforament del saló de plens serà limitat per poder mantenir la distància mínima de seguretat. Caldrà dur mascareta en tot moment i observar la resta de normes de prevenció vigents.

Darrera actualització: 11.04.2022 | 18:19