Ple extraordinari 07/2023 (3 de juliol)

Convocatòria i ordre del dia de la sessió plenària extraordinària 07/2023 a celebrar dilluns 3 de juliol a les 18.30h al saló de plens.

Ordre del dia
1.

  • 1.1 Donar compte decret 2023DECR000661 Constitució de la Junta de Govern Local i designació dels seus membres.
  • 1.2 Donar compte decret 2023DECR000662 Designació integrants de les tinences d'alcaldia.
  • 1.3 Donar compte decret 2023DECR000696 Delegació de competències de l'alcalde a favor dels regidors/ores.

2. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple i de la junta de govern local.
Aprovada per unanimitat
3. Nomenament dels representants als òrgans col·legiats.
Aprovat
Vots a favor: 8 (Srs. Camino, Cara, Almirall, Busquets i Mitjans i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-, i Sres. Gil i Torres -Fem Poble-ERC)
Vots en contra: cap
Abstencions: 3 (Sres. Castellanos i Góngora, i Sr. Grau -Junts per Castellví)

4. Creació i composició de la comissió especial de comptes.
Aprovada per unanimitat
5. Determinació règim retributiu i dedicació dels membres de la Coroporació amb dedicació exclusiva o parical, indeminitacions i dietes de la resta de membres.
Aprovat
Vots a favor: 6 (Srs. Camino, Cara, Almirall, Busquets i Mitjans i Sra. Mínguez -Endavant Castellv-)
Vots en contra: 5 (Sres. Castellanos i Góngora, i Sr. Grau -Junts per Castellví- i Sres. Gil i Torres -Fem Poble-ERC-)
Abstencions: cap

6. Constitució grups municipals del mandat 2023-2027.
Aprovat per unanimitat
7. Aprovació de la xifra de població a 1 de gener del 2023.
Aprovada per unanimitat
8. Aprovació de les Festes Locals 2024.
Aprovades per unanimitat

Àudio de la sessió

Punt 1 --> inici // Punt 2 --> 06'57" // Punt 3 --> 08'54" // Punt 4 --> 14'40" // Punt 5 --> 15'47" // Punt 6 --> 40'53" // Punt 7 --> 42'28" // Punt 8 --> 43'04"

 

Darrera actualització: 25.07.2023 | 14:03